O projektu

Záměrem projektu je řešení problémů sociálně vyloučených osob nebo osob vyloučením ohrožených ve venkovském regionu. Projekt se zaměřuje na vytvoření jednotného systému sociální práce v celém území tak, aby byla pomoc sociálně vyloučeným dostupná všem potřebným stejným způsobem. Jednou z forem sociální práce je i aktivace komunity. Využití přirozených zdrojů pomoci vytváří udržitelný model pro zajištění funkční sociální práce za podpory komunity. Pracovníci se věnují jednotlivcům, kterým pomáhají s trvale udržitelným řešením problémů, ale pracují i se společenskými problémy a pomáhají komunitě vytvářet nástroje, které budou na tyto výzvy reagovat. Pracovníci spolupracují se všemi sociálními platformami a službami v regionu.

Název projektuObce blíže lidem - Rozvoj terénní a komunitní práce ve venkovských lokalitách
Realizátor projektuRUAH o.p.s.
Registrační čísloCZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011854
Název programuOperační program Zaměstnanost
Číslo výzvy861/03_16_047/CLLD_16_02_090
Název výzvyVýzva MAS Posázaví – Sociální a komunitní práce – II.
Typ integrovaného nástrojeKomunitně vedený místní rozvoj
Číslo integrovaného nástrojeCLLD_16_02_090
Název integrovaného nástrojeStrategie komunitně vedeného rozvoje místní akční skupiny Posázaví
Datum realizace projektuOd 2. 9. 2019 do 30. 6 2022

Obce zapojené do projektu

Týnecko – Bukovany, Chářovice, Krhanice, Lešany, Netvořice, Týnec nad Sázavou, Václavice
Bystřicko – Bystřice, Křečovice, Maršovice, Neveklov, Rabyně, Vysoký Újezd
Čerčansko – Čerčany, Čtyřkoly, Nespeky, Poříčí nad Sázavou, Přestavlky u Čerčan, Senohraby
Sázavsko – Chocerady, Hvězdonice, Kaliště, Sázava, Stříbrná Skalice