„KDYŽ POTŘEBUJEME

NAJÍT SMĚR“

! Upozornění k aktuální situaci !

 

Občané obcí, pro které pracují sociální pracovníci projektu, se na jejich telefony mohou obracet o pomoc v případě, že jim aktuální situace neumožňuje zajistit základní potřeby (nákupy, léky, pomoc s obsluhou…). Jedná se především o osoby v povinné karanténě, nemocné nebo seniory.

Co nabízí?

 • Poradenství - pomůžeme vám se zorientovat ve vaší situaci, pojmenovat všechny problémy a možná rizika a najít možnosti jejich řešení
 • Doprovázení - půjdeme s vámi na úřady, k lékaři, kamkoliv, kde vám mohou pomoci řešit vaší situaci
 • Budeme s vámi v pravidelném kontaktu a pomůžeme vám úplně prakticky, krok po kroku, řešit problém
 • Pomůžeme s vyhledáváním, kontaktováním a navazováním spolupráce se všemi, kteří vám v dané situaci mohou pomoci (sociální služby, zdravotní péče, právní a psychologické poradenství apod.)

Kde?

 • Anonymně v poradně (kanceláři) každou středu od 13 do 16 hodin
 • Telefonicky každý všední den od 8 do 17:00
 • Po předchozí domluvě u vás doma nebo v poradně (kanceláři) téměř kdykoli

Komu?

 • Rodinám
 • Seniorům
 • Lidem s dluhy a exekucemi
 • Osamělým lidem ohroženým sociálním vyloučením
 • Bezdomovcům
 • Lidem s nízkým příjmem
 • Nezaměstnaným
 • Závislým na alkoholu či drogách
 • Lidem s psychickými problémy
 • Zdravotně postiženým
 • Lidem po propuštění z výkonu trestu
 • Blízkým všech výše jmenovaných
 • Komukoliv, kdo potřebuje