Obce Blíže Lidem

Pokračování projektu

Projekt terénní a komunitní práce na Benešovsku, který byl zahájen v září 2019, úspěšně pokračuje. Cílem projektu je pomoci lidem žijícím na venkově řešit jejich problém a poskytovat jim tolik potřebnou podporu a poradenství. Terénní sociální pracovník navštěvuje klienty v jejich domovech, aby se seznámil s jejich situací a potřebami a mohl jim nabídnout pomoc na míru. Mezi hlavní oblasti, kterými se sociální pracovník zabývá, patří chudoba a s ní související hrozba sociálního vyloučení, nezaměstnanost, zdravotní a rodinné problémy.

V průběhu projektu jsme navázali spolupráci s úřady, organizacemi a zdravotními zařízeními, což přispělo ke zlepšení koordinace služeb pro obyvatele venkova. Projekt se setkal s velkým zájmem a důvěrou ze strany místních obyvatel, kteří ocenili osobní přístup a podporu, kterou jim terénní sociální pracovník poskytuje. Projekt Obce blíže lidem si za uplynulé tři roky získal své místo v síti sociálních služeb a poradenství a my se těšíme na další výzvy, které jsou před námi.

Realizátor

RUAH o.p.s.
Křižíkova 2158, 256 01 Benešov

IČ: 24312355