Obce Blíže Lidem

O projektu

Jsem holka z města a po přistěhování na venkov kousek od Prahy jsem vnímala, jak to mají lidé těžší, když potřebují v životě nějakou pomoc. Myšlenkou projektu jsem se zabývala někdy od roku 2016. V organizaci RUAH jsme poskytovali terénní služby ve zdravotní a sociální péči v okrese Benešov a uvědomovali jsme si, že to je odpověď jen na vybranou část problémů, které naši klienti mají. Na další nám chyběly kapacity i zkušenosti. Při rozhovorech se starosty obcí, klienty, lékaři a dalšími lidmi z venkovské komunity, jsme si uvědomovali potřebnost jiné péče, ke které lidé na venkově často z různých důvodů nemají přístup. Myšlenku jsme několik let tříbili a pokoušeli se najít řešení selským rozumem, protože v systému nebylo. Výsledkem je projekt Obce blíže lidem, který se snaží dostat pomoc ke všem, kteří ji potřebují. Realizace projektu začala v září roku 2019. Dnes se ukazuje, že v tomto turbulentním čase plném změn a nových nároků na naší společnost, je to velmi funkční článek pomoci lidem na venkově. Věřím, že všechny informace, které s Vámi chceme sdílet, mohou být inspirací i pomocí v rozvoji sociální pomoci v dalších regionech naší země. V situaci, ve které dnes stojíme, není pochybnost, že to bude potřeba.

Mgr. Marta Vacková

Základní informace

Statistiky

aneb trocha čísel

Vyřešených případů

Hodin s klienty

Ujetých kilometrů

Financování

Projekt byl financován z ESF EU a národních zdrojů ze 100%. Vzhledem k paušálním nepřímým nákladům nebylo potřeba projekt dalším způsobem dofinancovávat. Realizátor projektu zajišťoval pro zaměstnance mimořádné ochranné pomůcky v době pandemie Covidu a některé náklady na vzdělávání a supervize, které překračovaly limity stanovené MPSV. Obce se na projektu podílely formou zajištění zázemí pro pracovníky v samostatných kancelářích. Náklady na kanceláře tak zobrazují pouze vybavení jako notebooky, tiskárny, telefony a kancelářské potřeby. Celkové náklady na projekt v délce 38 měsíců byly 10 mil Kč. Nejzásadnějším nákladem jsou mzdové prostředky.

Mgr. Marta Vacková

info@obceblizelidem.cz

Význam projektu

Myšlenka projektu není nový objev. Navazuje na historii sociální pomoci, která byla více spojená s regionem i samotnými obcemi. Svým charakterem využívá mentalitu venkova, kdy se lidé znají, a soused není anonymní spolubydlící. Zároveň omezuje bariéry, které vyplývají z charakteru venkovského regionu. Lidé žijí ve starých, energeticky náročných domech s bariérovými přístupy i ve vyšším věku, kdy už bydlení není vhodné. Mají omezený přístup ke službám a informacím, ať už dopravní obslužností, technologickými bariérami nebo společenskými předsudky apod.

Po třech letech projektu jsme vyhodnotili jako nejdůležitější v efektivitě sociální pomoci:

1. Case management – doprovázet klienta průběžně až k vyřešení problému, případně podporovat dlouhodobě, aby jeho životní situace mohla být stabilizovaná
2. Flexibilita práce – v oblasti času. Je významnou pomocí sjednat si schůzku s rodinnými příslušníky po pracovní době. Někdy je nemožnost volného času v době otevřených úřadů významnou bariérou. Ve Středočeském kraji je charakterem práce pro velké množství lidí dojíždění do Prahy.
3. Flexibilita práce – v oblasti mobility. Sociální pracovník má přidělené služební auto. Je schopný vyjet kdykoliv podle naléhavosti situace. Velmi se tato možnost osvědčila v době pandemie Covid-19, ale i v obtížných situacích ohrožujících život klienta.
4. Týmovost a péče o zaměstnance – omezuje nebezpečí vyhoření pracovníka. Supervize pomáhají zpracovávat obtížné situace v terénu. Zastupitelnost v době dovolených nebo nemoci dovoluje opravdový odpočinek.

Způsob práce sociální pomoci lidem na venkově přináší rychlou a účinnou pomoc, která jim dodává pocit bezpečí a péče ze strany společnosti. Využívá efektivně přirozené zdroje pomoci v komunitě a nezatěžuje systém sociální péče více, než je nutné. Spoluprací s komunitou při řešení sociální pomoci edukuje, předchází předsudkům a proměňuje pohled společnosti na pomoc potřebným.

Realizátor

RUAH o.p.s.
Křižíkova 2158, 256 01 Benešov

IČ: 24312355