Ilona

Sociální pracovník
Se sociální prací jsem se začala seznamovat na střední škole, kdy jsem pracovala jako asistentka pro lidi s mentálním postižením. Jelikož jsem věděla, jakým směrem se chci vydat, vystudovala obor Sociální práce na Univerzitě Hradec Králové. Pracovala jsem s drogově závislými lidmi jako kontaktní/terénní pracovník, na základních školách jsem realizovala bloky primární prevence.

Klára

Sociální pracovník
Téměř devět let jsem pracovala jako aktivizační a sociální pracovnice v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech. Dříve jsem učila výtvarku a češtinu na druhém stupni základní školy, jsem spoluautorkou tří knih pro seniory a pečující zaměřených na procvičování paměti a reminiscenci, vedu stejně zaměřené kurzy v Benešově.

Hanka

Sociální pracovník
Od malička se zapojuji do dětského oddílu, který funguje v Čerčanech. Dodnes se věnuji vedení dětských táborů. K tomu jsem vystudovala vyšší odbornou školu sociálně právní, díky které mám zkušenosti s osobami s postižením, se seniory, s dětmi předškolního, ale i školního věku. Další praxi jsem získávala v psychiatrické nemocnici Bohnice nebo v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech, kde jsem se setkala s různými životními příběhy od radostných, přes neobvyklé až po ty velice smutné.

Kamila

Sociální pracovník
Po střední škole až do mateřské dovolené jsem pracovala v bance jako bankovní poradce movitých klientů. Do banky jsem se už nevrátila a studiem začala směřovat svou praxi na téma výchovy a vzdělávání. Inspirující pro mě byla oblast pedagogiky volného času, především aktivity zaměřené na děti, mládež i dospělou populaci. Díky pozici pracovníka v sociálních službách v hospici, jsem dostala příležitost seznámit se s činností neziskových organizací a získala mnoho zkušeností s aktivizací seniorů, nemocných, umírajících.

Marta

Vedoucí projektu
Osmým rokem poskytujeme ve společnosti RUAH domácí péči sociální, zdravotní a paliativní a stále potkáváme lidi, kteří potřebují mnohem víc, než jen péči. Přeji si, abychom byli na Benešovsku regionem, ve které se žije dobře všem. Projekt je pro mě osobně velkou školou spolupráce. Věřím, že změny ve společnosti se dějí změnou každého člověka. Věřím, že naše práce bude jedním z těch střípků, které k tomu přispějí.